Een septic tank is een ondergronds afvalwaterbehandeling systeem dat voornamelijk wordt gebruikt in landelijke gebieden zonder aansluiting op een rioleringssysteem. Het systeem is ontworpen om huishoudelijk afvalwater te verwerken en te zuiveren voordat het terugkeert naar de bodem. Hieronder wordt in detail uitgelegd hoe een septic tank werkt, welke componenten erbij betrokken zijn en waarom het een effectieve oplossing is voor afvalwaterbeheer.

De structuur van een septic tank

Een typische septic tank is een waterdichte container, meestal gemaakt van beton, glasvezel of plastic. De tank is begraven onder de grond en verbonden met het afvoersysteem van het huis. De capaciteit van de septic tank varieert afhankelijk van de grootte van het huishouden en de hoeveelheid afvalwater die wordt geproduceerd.

Invoer van afvalwater

Huishoudelijk afvalwater uit toiletten, douches, wastafels en andere afvoeren stroomt via een hoofd afvoerbuis de septic tank binnen. De tank is ontworpen om vloeibaar afval (afvalwater) op te slaan en te behandelen. Zodra het afvalwater de tank binnenkomt, begint het proces van scheiding en behandeling.

Scheidingsproces

Een van de belangrijkste functies van de septic tank is het scheiden van vaste stoffen, vetten en oliën van het vloeibare afvalwater. Dit gebeurt in de eerste kamer van de tank. De vaste stoffen zinken naar de bodem en vormen een laag slib, terwijl vetten en oliën naar de oppervlakte drijven en een laag schuim vormen. Het middelste gedeelte van de tank bevat relatief helder afvalwater dat gedeeltelijk gezuiverd is.

Afbraak door bacteriën

Binnen de septic tank spelen anaerobe bacteriën een cruciale rol. Deze bacteriën gedijen in een zuurstofarme omgeving en breken organisch materiaal in het afvalwater af. Dit natuurlijke biologische proces helpt om vaste stoffen verder af te breken en vermindert de hoeveelheid slib in de tank. Het resultaat is dat de vloeistof in het middelste gedeelte van de tank grotendeels vrij is van vaste deeltjes.

Uitstroom naar het afvoerveld

Het gedeeltelijk gezuiverde afvalwater stroomt van de septic tank naar een afvoerveld of infiltratieveld. Dit veld bestaat uit een netwerk van perforatie buizen, begraven in grind- of zandlagen. Het doel van het afvoerveld is om het gezuiverde afvalwater langzaam in de bodem te laten infiltreren. Tijdens dit proces zorgen bodemorganismen en microben voor verdere biologische zuivering van het afvalwater, waardoor het veilig wordt opgenomen in de grond.

Hoe plaats je makkelijk een septic tank?

Onderhoud en inspectie

Regelmatig onderhoud en inspectie van de septic tank zijn essentieel voor een goede werking. Septic tanks moeten periodiek worden geleegd om opgehoopt slib en schuim te verwijderen. De frequentie van het legen hangt af van de grootte van de tank, het aantal gebruikers en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater. Over het algemeen wordt aangeraden om een septic tank elke drie tot vijf jaar te laten inspecteren en indien nodig te laten legen.

Voordelen van een septic tank

Septic tanks bieden verschillende voordelen, vooral in landelijke of afgelegen gebieden. Ze bieden een kosteneffectieve oplossing voor afvalwaterbeheer zonder de noodzaak van complexe rioleringssystemen. Bovendien draagt het gebruik van een septic tank bij aan waterbehoud, omdat het gezuiverde afvalwater terugkeert naar de grond, waar het helpt bij het aanvullen van de lokale watervoorraad.

Milieueffecten en duurzaamheid

Een goed onderhouden septic tank kan een milieuvriendelijke manier zijn om afvalwater te beheren. Door gebruik te maken van natuurlijke afbraakprocessen vermindert een septic tank de behoefte aan chemische behandelingen en energie-intensieve zuiveringsinstallaties. Het is echter cruciaal om de tank regelmatig te onderhouden en te inspecteren om ervoor te zorgen dat deze optimaal functioneert en geen schadelijke stoffen in het milieu lekt.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Hoewel septic tanks over het algemeen betrouwbaar zijn, kunnen er problemen ontstaan als ze niet goed worden onderhouden. Veelvoorkomende problemen zijn onder andere verstoppingen, overloop en geurhinder. Deze problemen kunnen vaak worden voorkomen door regelmatig onderhoud en door voorzichtig te zijn met wat er in het afvoersysteem terechtkomt. Het is belangrijk om geen schadelijke chemicaliën, vetten of niet-biologisch afbreekbare materialen door de afvoer te spoelen.

Tagged in:

, ,